MITSUBISHI HEAVY

Nhãn Năng Lượng, Tiêu chuẩn cho sự lựa chọn sản phẩm tiết kiệm điện

 

Theo quy định của Bộ Công Thương, từ ngày 1/7/2013, một số thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp sẽ bắt buộc phải dán nhãn năng lượng, trong đó có máy điều hòa không khí. 

Nhãn năng lượng so sánh áp dụng cho các sản phẩm được quy định trong bộ Tiêu chuẩn Việt Nam theo 5 cấp. Theo đó, cấp 1 (1 sao) là mức tối thiểu và cấp 5 (5 sao) là cấp có hiệu suất năng lượng cao nhất.

Việc quy định dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm máy điều hòa không khí gia dụng đã qua kiểm định và được cấp chứng nhận bởi Bộ Công Thương, là cơ sở giúp cho người tiêu dùng lựa chọn chính xác sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiết kiệm hơn.

Dòng sản phẩm Mitsubishi Heavy Industries đã thực hiện việc kiểm định sản phẩm tại các phòng thí nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định tại Việt Nam, Thái Lan và đã được cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng cho toàn bộ các dòng sản phẩm hiện đang tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

 

Hầu hết các dòng sản phẩm máy điều hòa không khí cao cấp và loại Inverter của Mitsubishi Heavy Industries đều đạt mức hiệu suất năng lượng cao nhất 5 sao.

 

Các thông tin khác :